ACTA
1- DINAMIQUES DE GRUPO
  • tema proyecto abierto-cerrado: fallos en la comunicación; tema de escritura del proyecto
  • la resoluciones de los conflictos tiene que quedar clara y humana (por mail es un medio inadecuato): conflicto en el proyecto entre quien lo ha escrito y quien se implico despues. Dinamicas personas implicadas desde el principio y personas que se implicaron despues: NECESIDAD DE DEFINIR ESTE TIPO DE DINAMICA DE TRABAJO CONJUNTO
  • ser concreto y claros: cuales son los valores que se priorizan? tema billete: eleccion de las prioridades
  • necesidad de dar mas prioridad a los temas de contenido
  • la division del presupuesto ha generado una desillusion el en concepto de trabajo de grupo
2- PROPUESTAS CAMBIO PRESUPUESTO: no s'han fet propostes de moment

3- ESCENOGRAFIA judit: queda pendent de confirmar per assumptes personals si la judit ve o no, en tot cas continuarà treballant amb la seva proposta escenogràfica

4- TALLER1. acordada la metodologia de presentació(itsasne), càmeres i streaming durant l'explicació general (Laura) i definida la metodologia càtering: eva_taula so, Laura_edirol, tonina_ ordinador ( demà dimecres 7 a les 10.30 ho acabarem de concretar amb la pràctica)

5- MATERIAL. demà dc 7 revisió de material. Un cop acabada la sessió es torna el material a casa de l'eva. Es guardarà allà per qüestions de facilitar la mobilitat.

6- DISSENY carolina ha presentat un pressupost que caldrà reajustar. Eva demanarà pressupost a la imprempta de surt i en tornarem a parlar. Caldria pensar amb un disseny amb menys colors per reduir costs.

7-RELACIÓ AMB EXIT dontat que ens agradaria reunir-mos a Exit i poder fer pràctiques a l'espai, s'ha parlat de la necessitat d'establir una relació amb ells i assistir a alguna assambles. qui pot anar a l'assamble a de dill? ( de moment hi ha apuntada na Tonina) Es tracta d'explicar el projecte que estem preparant per sevilla i parlar d'un possible intercanvi: a canvi de poder utilitzar l'espai els oferim fer un taller conjunt, o fer la cobertura d'algun esdeveniment concret o implicar-mos amb les tasques de manteniment del local.