1.1. Hangar
Persona responsable: Leo
Equipo: Mar
Col·laboradors:
Falta: editar material gravat de making off/fer petits clips amb les "Jirafas de Can Ricard"

1.2. Arduino
Equip responsable: Leo
col·laboradors: Mar
Feina:
Setembre: contactar amb Hangar i Alex Posada per gravar (streamejar) un taller obert d'Arduino http://www.hangar.org/drupal/?q=content/programa-dactivitats-2009cat
fer una reunió per organitzar la feina i millorar l'streaming anterior:
treballar la gràfica, l'estructura del programa, la tecnologia necessària, com es desenvolupa visualment (tipus de plans, nombre de càmeres), disseny del sò (el que hi ha, amb músiques apart,...), etc.