3. Social: tematiques socials que podem relacionar amb èxit, eduacació, memòria i arxiu
3.1 Krax streaming
Equip reasponsable:
Col·laboradoras:
elaboració de credits

3.2. Streaming Jornades Fundació Surt
Equip reasponsable:
Col·laboradoras: